Buy (2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyric acid, (2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyric acid Suppliers, Manufacturers, Traders


(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyric acid Suppliers

Keepchem Pharmaceutical Co.,Ltd

No.2,Guanshan Road,Linba,Dazhou,Sichuan,635214,China, china

china china

(2s,3r)-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyric

Atomaxchem

Huiji 302 Huitingju Bao'An Avenue, ShenZhen, China, china

china china

(2s,3r)-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyric (2s,3r)-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyric