Buy (2S,6R)-6-Amino-2-(2-thienyl)-1,4-thiazepan-5-one, (2S,6R)-6-Amino-2-(2-thienyl)-1,4-thiazepan-5-one Suppliers, Manufacturers, Traders


(2S,6R)-6-Amino-2-(2-thienyl)-1,4-thiazepan-5-one Suppliers

Keepchem Pharmaceutical Co.,Ltd

No.2,Guanshan Road,Linba,Dazhou,Sichuan,635214,China, dazhou, china

china china

(2s,6r)-6-amino-2-(2-thienyl)-1,4-thiazepan-5-one-Manufacturer

Atomaxchem

Huiji 302 Huitingju Bao'An Avenue, ShenZhen, China, shenzhen, china

china china

(2s,6r)-6-amino-2-(2-thienyl)-1,4-thiazepan-5-one-Manufacturer (2s,6r)-6-amino-2-(2-thienyl)-1,4-thiazepan-5-one-Trader