Buy 3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one hydrochloride, 3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one hydrochloride Suppliers, Manufacturers, Traders


You Are In: Home / Chemical Categories / 3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one hydrochloride Suppliers

3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one hydrochloride Suppliers

BST Tianjin Co., Ltd.

603-bulding No. 4, Qian shui Wang Park, Nankai District, Tianjin, China., china

china china

3-(2-chloroethyl)-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4h-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one