Buy esomeprazole sodium 98, esomeprazole sodium 98 Suppliers, Manufacturers, Traders


esomeprazole sodium 98 Suppliers

esomeprazole sodium  98
odium (R)-6-methoxy-2-(((4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl)sulfinyl)benzo[d]imidazol-1-ide

 

CAS Number:161796-78-7